Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Całe zasoby Spółdzielni

Od 01.01.2020r. - dotyczy awarii inst.elektrycznych za wyjątkiem domofonów

Firma VoltEner

inż.Tomasz Stysiał                

 całodobowy 

 507 797 345

 

KARES Karol Pławecki           

                   

 604 691 984

 - dotyczy tylko domofonów

 

Osiedle Komorowice 

Spółdzielnia "Podgórska"

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936

 

Ul. Solna 14, Siemiradzkiego 6 i 10 

Spółdzielnia "Podgórska" 

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936

 

Osiedle Kępa Hałcnowska 

Spółdzielnia "Podgórska" 

Dział GZM 

 

33/ 496 02 96

 

po g.1500 

508 323 936