Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego i energetycznego obowiązujące  od 2018r.

Ogólne warunki-dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

Zaświadczenie o dochodach

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego–Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogólne informacje o Zespole Poradnictwa Specjalistycznego

Szanowni Państwo
Informujemy, że od 1 lipca 2014 r. w S.M. PODGÓRSKA będzie obowiązywał  „Program świadczeń rzeczowych”, który skierowany jest do osób, które mają zadłużenie w opłacie czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego. W ramach programu istnieje możliwość odpracowania zaległości czynszowych na rzecz S.M. PODGÓRSKA.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady udziału w programie.

Uchwała Zarządu nr 26 z dnia 02.06.2014r.

Załącznik nr 1 - umowa dot.spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego

Załącznik nr 2 - Wykaz prac

Załącznik nr 3 - informacja o dłużniku

Załącznik nr 4 - Karta pracy