Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg pisemny na ustalenie najwyższej ceny najmu lokalu mieszkalnego.

 więcej informacji

Oferty należy składać do 18.05.2021r.