Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

1/ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    Termin składania ofert do dnia 26.03.2015r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 4 - przedmiar robót

-----------------------------------------------------------------------------------

 2/ PRZEBUDOWA PLACU ZABAW 

    Termin składania ofert do dnia 26.03.2015r. 

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 4 - przedmiar robót

    Załącznik nr 5 - projekt zagospodarowania

    Załącznik nr 6 - wykaz urządzeń

-----------------------------------------------------------------------------------

3/ WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACJI WODNEJ

    Termin składania ofert do dnia 09.04.2015r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót

-----------------------------------------------------------------------------------

4/ REMONT CHODNIKÓW I PLACÓW

    Termin składania ofert do dnia 09.04.2015r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - ul.Siemiradzkiego

    Załącznik nr 3 - ul.Stażystów

    Załącznik nr 3 - Os.Komorowice

  ------------------------------------------------------------------

5/ MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

    Termin składania ofert do dnia 16.04.2015r. 

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót