Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

S.M. PODGÓRSKA ogłasza konkurs ofert na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji pionowej ścian fundamentów w obiekcie przy ul. Orchidei 21. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonego poniżej przedmiaru robót.

Planowany termin realizacji prac – do dnia 30 września 2014 r.

Oferty można składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. w siedzibie S.M.PODGÓRSKA, Bielsko-Biała, ul. Aleksandrowicka 8 (Sekretariat). Dodatkowe informacje na temat realizacji robót można uzyskać pod numerem telefonu 668-692-123.

Załącznik - przedmiary robót Orchidei 21

 

1/ WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH I W PIWNICACH

     Termin składania ofert do dnia 23.05.2014r. 

     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

     Załącznik nr 5 - przedmiary robót

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

     Termin składania ofert do dnia 29.05.2014r.

     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

     Załącznik nr 5 - przedmiary robót

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACJI WODNEJ

     Termin składania ofert do dnia 03.06.2014r.

     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

     Załącznik nr 5 - przedmiary robót