Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

1/ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    Termin składania ofert do dnia 14.04.2016r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 4 - przedmiar robót

-----------------------------------------------------------------------------------

2/ WYMIANA PIONÓW I POZIOMÓW INSTALACJI WODNEJ

    Termin składania ofert do dnia 14.04.2016r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót

----------------------------------------------------------------------------

3/ REMONT CHODNIKÓW

    Termin składania ofert do dnia 21.04.2016r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót

---------------------------------------------------------------------------

4/ REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH

    Termin składania ofert do dnia 21.04.2016r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót