Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

1/ REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    Termin składania ofert do dnia 10.04.2017r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 4 - przedmiar robót

 

2/ WYMIANA PIONÓW INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACJI 

    Termin składania ofert do dnia 24.04.2017r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót

 

 3/ REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH 

    Termin składania ofert do dnia 28.04.2017r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3 - przedmiar robót