Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

ADAPTACJA POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO NA BIURA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ L-W "PODGÓRSKA"

    Termin składania ofert do dnia 23.04.2018r.

Termin składania ofert został przedłużony do 30.04.2018r. do g.14.00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Przedmiar robót - instalacje elektryczne

Projekt - instalacje elektryczne

Przedmiar robót - instalacje wod kan i c.o.

Projekt - instalacje wod.kan., c.o. cz. 1

Projekt - instalacje wod.kan., c.o. cz. 2

Przedmiar robót - ogólnobudowlane

Projekt - prace ogólnobudowlane cz. 1

Projekt - prace ogólnobudowlane cz. 2

Projekt - prace ogólnobudowlane cz. 3

 

  

1/ REMONT PIONÓW INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACJI 

    Termin składania ofert do dnia 16.04.2018r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Przedmiar robót - Orchidei 13

    Przedmiar robót - Siemiradzkiego 10

    Przedmiar robót - Stażystów 39

 

 2/ ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU W KOMOROWICACH

    Termin składania ofert do dnia 18.05.2018r.

    Termin składania ofert został wydłużony do dnia 15.06.2018r. g.12.00

 

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Kosztorys