Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W "PODGÓRSKA" ogłasza przetarg nieograniczony na "USŁUGĘ SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI".

    Termin składania ofert do dnia 27.02.2017r.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

    Załącznik nr 1

    Załącznik nr 2

    Załącznik nr 3

    Załącznik nr 6 - zestawienie powierzchni

-----------------------------------------------------------------------------------