Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

Informujemy, że w dniu kolejno: 26.04.2017 r. oraz 11.05.2017 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

"REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ" w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej L-W "Podgórska".

Wybrano ofertę:

Część I  - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELDA" Elżbieta Danielczyk 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Stanisława Maczka 9

Część II - EUROSET S.C. Marzena Białek, Jarosław Biel  

               43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Mazańcowicka 20

wyniki przetargu

wyniki konkursu

----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 11.05.2017 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

"REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH" w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej L-W "Podgórska".

Wybrano ofertę Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "Betonit"

                        Edward Grygierczyk 43-502 Czechowice-Dziedzice ul.Ślepa 10

Wyniki przetargu

 -------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 11.05.2017 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

"WYMIANĘ PIONÓW INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACJI" w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej L-W "Podgórska"

Wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej GRAHEN Henryk Suder 44-217 Rybnik ul. Norwida 60B

Wyniki Przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------