Logowanie do części strony dostępnej tylko dla mieszkańców Spółdzielni. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z Działem Czynszów.

1/ Informujemy, że w dniu 24.06.2018r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

    "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.KOMOROWICKA 332" w Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej "Podgórska".

   Wybrano ofertę:  PHU GOLBUD 

                        UL. Stoczniowa 21 43-300 Bielsko-Biała 

 wyniki przetargu

 ________________________________________________________________

2/ Informujemy, że w dniu 10.06.2018r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

   "REMONT PARKINGU OS.KOMOROWICE ETAP II i III" w Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej "Podgórska".

   Wybrano ofertę:  Skład "PRZY BIAŁCE" Rezik Adam - lider konsorcjum

                         ul. Plebańska21  43-512 Bestwina Janowice

                         FHU "ALEX" Aleksy Gola DROGRÓD - partner konsorcjum

                         ul. Janowicka 68 43-512 Janowice        

wyniki przetargu