Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PODGÓRSKA” w Bielsku-Białej zawiadamia, że zwołuje na dzień 08 czerwiec 2022r o godz. 16.00  Walne Zgromadzenie.

Więcej informacji

W zakładce SPRAWOZDANIA (strona po zalogowaniu) udostępnione są następujące materiały:

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2020r. i 2021r.

 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 08.06.2022r.

– List polustracyjny Związku Rewizyjnego z zakończonej lustracji za lata 2017-2019

– Zatwierdzony protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.09.2020r.

– Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.09.2020r.