WALNE ZGROMADZENIE W 2024r.

Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad na Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2024r., a jednocześnie informujemy, że w zakładce SPRAWOZDANIA (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczone zostały materiały:

  • Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2023r.
  • Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych w dn.20.06.2023r.
  • Zatwierdzony protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2023r.