Awarie

Awarie wewnętrznych instalacji elektrycznych

Całe zasoby Spółdzielni

Od 01.01.2020r. – dotyczy awarii inst.elektrycznych za wyjątkiem domofonów:

Firma VoltEner inż. Tomasz Stysiał całodobowy 507 797 345

Dotyczy tylko domofonów:

KARES Karol Pławecki  604 691 984

 

Awarie instalacji centralnego ogrzewania

Osiedle Komorowice 

Spółdzielnia „Podgórska” Dział GZM33 496 02 96
 po g.1500508 323 936

ul. Solna 14, Siemiradzkiego 6 i 10 

Spółdzielnia „Podgórska”  Dział GZM 33 496 02 96
 po g.1500508 323 936

Osiedle Kępa Hałcnowska 

Spółdzielnia „Podgórska”  Dział GZM33/ 496 02 96
 po g.1500508 323 936