Statut SMLW Podgórska

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi aktami prawnymi dotyczącymi naszej społdzielni zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Podgórska”