Pomoc dla mieszkańców

Dodatek mieszkaniowy

Warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego obowiązujące od lipca 2021r.

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego–Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Program świadczeń rzeczowych – odpracowanie zaległości czynszowych

Od 1 lipca 2014 r. w S.M. PODGÓRSKA obowiązuje „Program świadczeń rzeczowych”, który skierowany jest do osób mających zadłużenie w opłacie czynszu za użytkowanie lokalu mieszkalnego. W ramach programu istnieje możliwość odpracowania zaległości czynszowych na rzecz S.M. PODGÓRSKA.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady udziału w programie.