SMLW Podgórska

 • ZAWIADOMIENIE
  W związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U. poz.1967 z późn. zmianami) informujemy o zmianie cen zastosowanych od 01.06.2023r. zgodnie z pismem od P.K. THERMA Zawiadomienie o wysokości cen za co i cwu
 • UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NA WALNE ZGROMADZENIE W DN. 20.06.2023r.
  Poniżej przedstawiamy Państwu uzupełniony porządek obrad na Walne Zgromadzenie w 2023r. Jednocześnie informujemy, że w zakładce SPRAWOZDANIA (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczone zostały: Uzupełniony porządek obrad
 • INFORMACJA
  Informujemy, że Spółdzielnia „Podgórska” z dniem 23.05.2023r. zakończyła sezon grzewczy. Dodatkowo w zakładce Akty prawne/Regulaminy (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczona została decyzja Zarządu o nowych stawkach zaliczek centralnego ogrzewania obowiązujące od 01.06.2023r.
 • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w 2023r.
  Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad
 • (brak tytułu)