Wyniki przetargu – sprzątnie i utrzymanie czystości

Informujemy, że w dniu 6 marca 2017 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „usługę sprzątania i utrzymania czystości w zasobach S.M. PODGÓRSKA„. Wybrano ofertę Firmy usługowo- handlowej „FENIKS” Zbigniew Herok ul. Pod Lasem 15, 43-518 Ligota.