Wyniki przetargu – malowanie klatek schodowych

Informujemy, że w dniu 18.05.2021r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

„MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH” w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Podgórska”.

Wybrano ofertę  DOMOS REMONT I BUDOWA

                        Szymon Kwaśny 43-200 Pszczyna ul. Stefana Batorego 20