UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NA WALNE ZGROMADZENIE W DN. 20.06.2023r.

Poniżej przedstawiamy Państwu uzupełniony porządek obrad na Walne Zgromadzenie w 2023r.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce SPRAWOZDANIA (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczone zostały:

  • Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2022r.
  • Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych w dn.08.06.2022r.
  • Zatwierdzony protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2022r.

Uzupełniony porządek obrad