Author Archives: Monika Lewandowska

SPRAWOZDANIA ZA 2022R. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE W 2023R.

Poniżej przedstawiamy Państwu następujące dokumenty:

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NA WALNE ZGROMADZENIE W DN. 20.06.2023r.

Poniżej przedstawiamy Państwu uzupełniony porządek obrad na Walne Zgromadzenie w 2023r.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce SPRAWOZDANIA (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczone zostały:

  • Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu za 2022r.
  • Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych w dn.08.06.2022r.
  • Zatwierdzony protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2022r.

Uzupełniony porządek obrad

INFORMACJA

Informujemy, że Spółdzielnia „Podgórska” z dniem 23.05.2023r. zakończyła sezon grzewczy.

Dodatkowo w zakładce Akty prawne/Regulaminy (strona dostępna dla mieszkańców po zalogowaniu) zamieszczona została decyzja Zarządu o nowych stawkach zaliczek centralnego ogrzewania obowiązujące od 01.06.2023r.