UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD NA WALNE ZGROMADZENIE W DN. 11.06.2024r.