Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODGÓRSKA” złożyła w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej „Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw” odrębnie dla każdej nieruchomości będącej w zasobach Spółdzielni. 

Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

W związku z powyższym mieszkańcy naszej Spółdzielni nie maja obowiązku składania indywidualnych deklaracji w przedmiotowej sprawie.